Biuletyn Informacji Publicznej  Spółki Wodnej Babice
Strona główna Gminy
-- Dzisiaj jest sobota 25 stycznia 2020 r. imieniny Miłosza, Pawła, Tatiany

Kontakt:
tel. 22 752-82-71

e-mail:
astanicka.gswbabice@o2.pl

kom. 537 063 003
czynny w godz.:
- pon. 8.00-17.00
- wt. -czw. 8.00-16.00
- piątek 8.00-15.00

Untitled Document

29.06.2017

O KONSERWACJI

Szanowni Państwo,

Gminna Spółka Wodna "BABICE" informuje, że na terenie gminy Stare Babice trwają konserwacje rowów melioracyjnych.

Zgodnie z prawem, w obszarze, na którym znajduje się rów, spółka jest zobowiązana do:
- wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
- wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów;
- wybierania namułu z dna rowów, oraz usuwanie wszelkich zatamowań;
- naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
- odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;
- bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

Ważne jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości.

Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania (funkcjonowania) dolnych (końcowych) odcinków rowów i rurociągów drenarskich.

Jednak podczas konserwacji rowów napotykamy na odcinki, gdzie uniemożliwia się nam chociażby wprowadzenie sprzętu do czyszczenia rowu.

PRZYPOMINAMY:

Według obowiązujących przepisów cytowanej wcześniej ustawy:

art. 27.1. mówi: "zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar";

art. 28.1. "właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód";

art. 28.2 " właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji;


Z wyrazami szacunku
AS.

ostatnia aktualizacja - 7.12.2018;    webmaster